Zakres Działalności

blueprint

USŁUGI

 • Usługi koparo-ładowarkami, koparkami kołowymi, gąsienicowymi
 • usługi Stoll-em ( widły, łyżka), spycharkami
 • Transport materiał w sypkich pojazdami o ładowności 10, 20 lub 30 ton z rozładunkiem trzystronnym.
 • Transport z rozładunkiem materiał w budowlanych
 • Samowyładowczy transport 20 lub 24 tonowy wszelakich towar w znajdujących się na paletach
 • Transport niskopodwoziowy z najazdem hydraulicznym o ładowności 24 ton
 • Dla Dekarzy i nie tylko usługi podnośnikiem teleskopowym (wysieg 21m.)

blueprint

ROBORTY ZIEMNE I BUDOWLANE

 • Wszelkiego rodzaju wykopy pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne,
 • Hale przemysłowe, pawilony handlowe, obiekty użyteczności publicznej,
 • Instalacje kanalizacyjne/ ciepłownicze/ deszczowe/ energetyczne/ telekomunikacyjne/ melioracyjne,
 • Niwelacja terenów/powierzchni,
 • Rekultywacja,
 • Układanie kostki brukowej, trylinki, kostki granitowej,
 • Wymiana gruntów,
 • Stabilizacja/ zagęszczanie gruntów,

blueprint

ROBOTY DROGOWE

 • Kompleksowa budowa nawierzchni drogowych,
 • placów parkingowych,
 • ścieżek rowerowych,
 • dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem
 • Usługi czyszczenia nawierzchni dróg i ulic

blueprint

CZYSZCZENIE PLACÓW

 • odśnieżanie
 • wywóz śniegu
 • zamiatanie
 • itp.

blueprint

KRUSZYWA

 • Piaski
 • Żwiry
 • Kruszywa powstałe w wyniku recyklingu (betonowe, ceglane, itp.)
 • Kruszywa sortowane (0-2 mm, 2-8 mm, 8-16 mm, 8-32 mm)
 • Kruszywa łamane (0-31,5 mm, 0-61,5 mm)
 • Miał kamienny (0-5mm)
 • Kostka granitowa sortowana i niesortowana

blueprint

PRACE ROZBIÓRKOWE

Kompleksowa rozbiórka wszelakich budynków wraz z utylizacją powstałych gruzów i odpadów.